مطالب برچسب خورده با "بانک مرکزی 7 اصلاحیه بر دستورالعمل کنترل مقداری تر"

  • ابزارهای جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

    ابزارهای جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

    بانک مرکزی 7 اصلاحیه بر دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها‌ انجام داده است که براساس یکی از این اصلاحات، بانک مرکزی علاوه بر اینکه بر دارایی‌های همه بانک‌ها حدود می‌گذارد، برای رشد بدهی‌های بانک‌های ناتراز هم، سقف و حدود تعیین کرده است.