مطالب برچسب خورده با "بانک ملی ایران بیش از 91 درصد سهام «تاتمس» را واگذ"

  • بانک ملی ایران بیش از 91 درصد سهام «تاتمس» را واگذار می کند

    بانک ملی ایران بیش از 91 درصد سهام «تاتمس» را واگذار می کند

    بانک ملی ایران در نظر دارد با هدف اجرای سیاست های دولت محترم در خصوص واگذاری شرکت ها و خروج بانک ها از بنگاهداری، تعداد 106 میلیون و 133 هزار و 561 سهم معادل 91.66 درصد از سهام «شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر» با نماد «تاتمس» از زیر مجموعه های «شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا» را واگذار کند.