بخش ارائه اطلاعات پیش‌بینی هیدرولوژیکی به سامانه پایش وپیش‌بینی سیلاب اضافه شد

بخش ارائه اطلاعات پیش‌بینی هیدرولوژیکی به سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب موسسه تحقیقات آب اضافه شد.

به گزارش مهرگان پرس،با اضافه شدن بخش ارائه اطلاعات پیش‌بینی هیدرولوژیکی در سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب موسسه تحقیقات آب، امکان دریافت اطلاعات پیش‌بینی جریان‌های سیلاب در نقاط هدف شبکه رودخانه‌های کشور برای افق زمانی چهار روزه فراهم شد.
امکانات مورد اشاره که در اولین گام برای حوضه آبریز رودخانه کرخه به سامانه مذکور اضافه شده، بر مبنای بکارگیری نتایج پیش‌بینی بارش و سایر مولفه‌های جوی در یک سیستم مدل‌سازی بارش-رواناب پیشرفته توسعه داده شده است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در موسسه تحقیقات آب، این امکان به تدریج برای سایر حوضه‌های آبریز کشور نیز توسعه و به سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب اضافه خواهد شد.