بركناري مدیرعامل آلومینیوم جنوب در آخرین لحظات کاری دولت دوازدهم

در حالی که دولت روحانی ساعات پایانی کار خود را سپری می کند گروهی در شرکت های اقتصادی افرادی را که خط مشی سیاسی آنها از ابتدا با دولت همراه نبود و در دوران انتخابات تمایلات سیاسی آنها به آقای رییسی محرز شده را در وقت اضافی برکنار مینمایند تا دولت سیزدهم را در مقابل کار انجام شده قرار دهند.

به گزارش مهرگان پرس، در حالی که دولت روحانی ساعات پایانی کار خود را سپری می کند گروهی در شرکت های اقتصادی افرادی را که خط مشی سیاسی آنها از ابتدا با دولت همراه نبود و در دوران انتخابات تمایلات سیاسی آنها به آقای رییسی محرز شده را در وقت اضافی برکنار مینمایند تا دولت سیزدهم را در مقابل کار انجام شده قرار دهند

عبداله نژاد مدیرعامل آلومینیوم جنوب از شرکت های زیرمجموعه سرمایه کذاری غدیر وابسته به وزارت دفاع است و امروز در عین تعطیلی نامبرده را عزل کردند.

عبداله نژاد مدیرعامل آلومینیوم جنوب در طول ۱۶ ماه که مسئولیت مدیرعاملی شرکت آلومینیوم جنوب راعهده دار بودند علاوه بر آنکه توانستند ظرفیت تولید کارخانه را به ۱۷۵ هزار تن برسانند و بدون هیچگونه سرمایه در گردشی تامین و تولید را به نحو احسن انجام دهند بیش از ۱۵۰۰ شغل در منطقه محروم لامرد ایجاد کردند.

شرکت آلومینیوم جنوب از شرکتهایی است که منافع اقتصادی زیادی را برای صاحبان قدرت و ثروت میتواند در بر داشته باشد و عبداله نژاد جز مدیرانی بود که اجازه ورود به این افراد را نداده بود لذا این شرایط رو بهترین زمان برای انتقام دانسته و ایشان را عوض کردند