برگزاری دوره آموزشی گواهینامه های حرفه ای بانک مرکزی

دوره های آموزشی آمادگی برای آزمون گواهینامه های حرفه ای بانک مرکزی، با حضور اساتید خبره و صاحب نظر بانکی در بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.

به گزارش مهرگان پرس،روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، باتوجه به لزوم اخذ گواهینامه های حرفه ای توسط داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی، دوره های آموزشی متعدد بالغ بر 200 نفر ساعت به صورت حضوری مرتبط با سرفصل آزمون های مدیریت ریسک، بانکداری اسلامی، اصول بانکداری 1و 2 ، با تدریس اساتید خبره و صاحب نظر در بانک قرض الحسنه برگزار شد که این روند برای سرفصل آزمون های دیگر نیز ادامه خواهد داشت.
گفتنی است بانک قرض الحسنه رسالت در همین راستا اقدام به تهیه فیلم ، کتب و جزوات آموزشی برای همکاران کرده است.