برگزاری مانوارهای پیشگیرانه شبکه های فشارمتوسط درکردستان

مهرگان پرس-مدیریت توزیع برق شهرستان سروآباد از برگزاری و اجرای منظم و دوره ایی مانورهای تعمیرات پیشگیرانه شبکه های فشار متوسط فیدرهای معضل دار خبر داد.

مهرگان پرس-مدیریت توزیع برق شهرستان سروآباد از برگزاری و اجرای منظم و دوره ایی مانورهای تعمیرات پیشگیرانه شبکه های فشار متوسط فیدرهای معضل دار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهرگان پرس، عبدالله آذری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف معین شده برای سال جاری در سطح شرکت به منظور سازی و رفع نقاط حادثه خیز ، همچنین جلوگیری از خاموشی های ناخواسته با بهره گیری از ظرفیت مراکز روستایی و اکیپ های اجرایی شهرستان اقدامات مناسبی اجرا و پیگیری گردید.
آذری افزود: هدف از اجرای این پروژه مهم پایداری شبکه و قابلیت اطمینان ، کاهش نوسانات و قطعی برق ، اصلاح شبکه فرسوده و در نهایت رضایتمندی مشترکین برق از دیگر اهداف مورد انتظار در این مانورها باشد.
مدیریت توزیع برق شهرستان سروآباد در پایان یادآور شد: انجام مانورهای سراسری و منظم مقدمه ایی جهت کاهش حداقلی خاموشیها و جلب رضایت مشترکین در فصل زمستان باشد.