برگزاری مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی با هدف ارائه گزارش عملکرد سالیانه

مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارائه گزارش عملکرد سالیانه این انجمن به منظور انسجام و انضباط اداری و مالی به صورت مداوم و منظم و با رعایت کلیه قواعد و استانداردهای قانونی برگزار شد.

به گزارش مهرگان پرس،از اداره کل هنرهای نمایشی، مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران صبح امروز (سه شنبه ۲۴ اسفندماه) برگزار شد و در آن محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی، هیأت موسس، هیأت مدیره، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری و حسابرس مستقل حضور داشتند.

در این جلسه، رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران و بازرس قانونی، گزارش عملکرد یک سال انجمن را براساس استانداردهای حسابرسی ارائه کردند و در ادامه، حسابرس مستقل نیز گزارش حسابرسی را ارائه کرد و براساس گزارش مزبور تکالیف قانونی تعیین و ابلاغ شد.

مجمع عمومی موسسات و انجمن‌های مرتبط با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی به منظور انسجام و انضباط اداری و مالی به صورت مداوم و منظم و با رعایت کلیه قواعد و استانداردهای قانونی برگزار می‌شود و تکالیف قانونی هر موسسه نیز توسط کمیته حسابرسی تا حصول نتیجه پی‌گیری خواهد شد.