بهره‌برداري از 4 پروژه در استان‌هاي خراسان شمالي و كردستان همزمان با آغاز دهه فجر