به نام ضرورت‌های پیش‌رو، به پاس روز روابط عمومی

داود مرادی فرد، کارشناس ارشد علوم ارتباطات طی یادداشتی به ضرورت های پیش رو در روابط عمومی به مناسبت این روز می پردازد.

مهرگان پرس،به همان اندازه و معیار که روز روابط عمومی در ایران دیگر یک روز و فرضی و صرفاً برروی کاغذ نیست، به همان اندازه نیز نشان می‌دهد که جایگاه این روز چقدر می‌تواند در پیشبرد البته راهبردی حرفه، فن و دانش روابط‌عمومی موثر باشد. بالاخص که بیش از هر دوره‌ای در تاریخ مناسبات اداری و نظام بروکراتیک، فن‌مدار و نگاه آینده‌گرایی کشور، ضرورت اهمیت به مهمترین اصول و دستاوردهای ارزشمند روابط عمومی می‌تواند راهگشا، موثر و در یک کلام منجر به تعالی سازمانی، نظام اداری و صد البته ارتباط موثر و ارزش محور مردم مبتنی بر اصل ارتباط و تعامل سازنده با مردم باشد. مهمترین اصلی که دولت به آن نیاز دارد و موجود یک روابط عمومی حرفه‌ای می‌تواند اثربخش‌ترین نقش را در این خصوص ایفا کند.

نکته اول: در این میان بسته به میزان و نوع كاركردهاي نگاه ضرورت‌مدار و البته دلنگران در هر سازماني، بسته به نگاه تخصص‌گراي روابط‌عمومي در آن سازمان، مي‌طلبد كه به نحوي بسيار اثرگذار به دلنگراني‌ها و اثربخشي معادلات سازماني نسبت به گذشته اهميت داد و برنامه‌ريزي‌هاي البته درستي نيز در اين باب محقق كرد. اين مهم را وقتي در سازمان عظيمي همچون وزارت نيرو مورد واكاوي قرار مي‌دهيم به نقش بسيار مهم روابط‌عمومي در پروسه آينده‌نگري اين سازمان مواجه مي‌شويم.

نکته دوم: به حق يكي از سازمان‌هايي كه در آينده ايران حساس‌ترين و در عين حال اثرگذارترين نقش را ايفا كرده و خواهد كرد وزارت نيرو خواهد بود. از منظر روابط‌عمومي توجه به انرژي‌هاي نوين و نيز  قابل استحصال، نبض عملكرد و حركت آينده جوامع در دنياي مدرن را مشخص می کند. اگرچه هنوز تعيين الگو يا شاخص انرژي مصرفي در دنياي آينده نه قطعي مشخص است و نه به طور يقين مي‌توان از نوع و كيفيت آن گفت اما درعين حال به راحتي مي‌توان حدس زد كه دنياي حاضر، بر مسئله صرفه‌جويي درخصوص منابع عظيم انرژي توجه بسيار ويژه و خاصی دارد یا خیر. كشورهاي بزرگ و متوليان مصرف و ذخيره‌سازي در اين كشور‌ها به طرز بسيار عجيب و نگران كننده‌اي نحوه مواجهه با انرژي در آينده را سرلوحه امور آتي خود قرارداده‌اند و هر ساله نيز مبالغ قابل توجهي براي تحقق ايده‌های خود هزینه می‌کنند. وقتی نگرانی و اهمیت درباب منابع محدود انرژی توانسته چنین دستگاه‌های عریض و طویلی را در کشورهای توسعه‌یافته جهان برای مصرف بهینه و ذخیره انرژی‌های تجدید ناپذیر و همچنین رفتن به سوی مصرف از انرژی‌های تجدید پذیر ایجاد کند، بدیهی است عدم توجه از جانب ما می‌تواند چه فجایع جبران ناپذیری را به بار دهد.

رسالت تاریخی وزارت نیرو و توجه به روابط عمومی  

این تنها شکلواره‌ای کوچک از درک دغدغه‌ها و ضرورت‌های پیش‌رو در مبحث آینده‌پژوهی روابط‌عمومی در سازمان بزرگ و با اهمیتی همچون وزارت نیرو می‌تواند باشد. اگر روابط‌عمومی را زیرمجموعه سازمانی متعالی و با اهمیتی در وزارت نیرو بدانیم، نباید فراموش کنیم که اهمیت به درک محدودیت منابع انرژی، می بایست مهمترین دغدغه این نهاد باشد. اگر چنین باشد بخش قابل توجهی از پتانسیل‌های روابط‌عمومی به بخش آموزش و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی درخصوص منابع محدود انرژی سمت و سو پیدا می‌کند. بله آموزش! دقیقا به همین دلیل که روابط‌عمومی به همان میزان که مهم است به همان میزان نیز انعطاف پذیرترین رکن و دستگاه اداری پویا در هرسازمان مدرنی می‌تواند باشد. از این منظر وقتی که ببینیم تنها ساختار سازمانی که می‌تواند نقش یگانه آموزش دهنده فراگیر در نحوه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین التزام به ذخیره انرژیهای تجدید ناپذیر و نحوه ذخیره آنها، از برای آیندگان باشد؛ تنها و تنها روابط عمومی است تازه می‌فهمیم نقش و اهمیت این بخش از نظام بزرگ نیرو در ایران تا چه حد اهمیت دارد. چراکه درک اهمیت انرژی‌هایی که ما به طور مستقیم و بدون واسطه با آنها برای بقای خودمان درارتباط هستیم برای نمونه آب و برق، آنچنان به نیاز‌های ماتقدم بشری مربوط می‌شوند که عملاً تصور حیات فردی و اجتماعی و نیز ساخت تمدن بدون آب و برق به هیچ عنوان میسر نمی‌شود که هیچ، بلکه حتی کمبود یکی از این منابع انرژی می‌تواند توسعه اجتماعی را محال و شکل بزرگترین و مدرن‌ترین اجتماعات را به حیات سراسر مشکلات انسان‌های بدوی تبدیل کند.

روز روابط‌عمومی در ساختار وزارت نیرو روز درک چنین ضرورت‌هایی است. ضرورت‌هایی که متأسفانه هیچ اهتمامی در راستای تحقق آن یا صورت نمی‌گیرد و یا به طور جدی توجه بخش عمده ای از پتانسیل روابط عمومی هرگز به سمت درک چنین مسایل مهمی سوق پیدا نکرده است. اگرچنین است بی‌هیچ تعارفی باید تلاش کرد که روابط عمومی را به جایگاه اصلی و واقعی خودش در جایگاه یکی از مهمترین دستگاه‌های حساس و پراهمیت خانواده بزرگ وزارت نیرو بازگرداند و در وهله بعد، معنای جدید را جایگزین معنای سنتی روابط‌عمومی کرد. سازمانی متعالی که هدفش آموزش همگانی در راستای درک اهمیت انرژی و تلاش در جهت کاهش مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر از سوی مردم و نیز تنها و با اهمیت‌ترین نهاد در جهت ترسیم آینده، به منظور یافتن ضرورت‌ها و نیازهای آتی ایران زمین به منظور ایجاد ضریب امنیت بالای زندگی از برای آیندگان می‌بایست باشد. اینچنین وضعیتی به حق می‌طلبد که روز روابط عمومی را روز جشن ملی برای ایرانیان دانست.