تامین آب و برق پایدار در استان کردستان به برکت افتتاح طرح‌های مهم