تحقق کارآفرینی اجتماعی با الگوی تعالی اجتماعی رسالت

راهبر نهاد مردمی رسالت و مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی از مهمترین مولفه های به شمار می روند که سبک بهتر کارو زندگی را محقق می کنند.

به گزارش مهرگان پرس حسین زاده در دیداری با امامی شهردار و مومنی رئیس شورای شهر نجف آباد با تبیین ماهیت نهاد مردمی رسالت گفت: تاکنون در سراسر کشور و با بهره گیری از الگوی تعالی اجتماعی رسالت بیش از 50هزار کسب وکار خردو خانگی شکل گرفته است.

در ادامه شهردار و رئیس شورای شهر نجف آباد از اقدامات دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در نجف آباد و بویژه حمایت از شرکت های دانش بنیان قدردانی کردند.