تخصیص آب سد معشوره لرستان به ۱۸۵ میلیون متر مکعب افزایش یافت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از افزایش ۵۵ میلیون متر مکعب تخصیص سد معشوره خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس،"داریوش حسن نژاد" اظهار داشت: بر اساس مجوز وزارت نیرو با بازنگری موافقت اولیه تخصیص آب استان لرستان در حوضه کرخه، تخصیص آب سد معشوره برای تامین نیازهای آب شرب، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی و پایداری جریان به ۱۸۵ میلیون متر مکعب در سال افزایش یافت .
وی ادامه داد: با توجه به نتایج تحلیل سیلاب‌های تاریخی انجام شده با لحاظ سیلاب‌های فروردین سال ۱۳۹۸ و موافقت وزارت نیرو، حجم مخزن مورد نیاز جهت کنترل سیلاب سد تنگ معشوره تا سقف ۳۰۰ میلیون متر مکعب علاوه بر حجم مخزن مورد نیاز جهت تنظیم منابع آب تخصیص یافته در رقوم بهره‌برداری مخزن و حجم رسوب ۵۰ ساله در دوره بهره‌برداری (حجم مرده سد) معادل ۱۰۰ میلیون متر مکعب جمعا ۵۲۰ میلیون متر مکعب خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان همچنین افزود: مطابق با برنامه سازگاری با کم آبی استان لرستان که در بیست و دومین جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی مصوب شد، اجازه انجام طرح‌های توسعه منابع آب جدید در حوضه آبریز کرخه به میزان ۵۴ میلیون متر مکعب در دو سال اول برنامه برای استان لرستان در قالب صرفه‌جویی در منابع آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو صادر شد.

منبع:روابط عمومی آب منطقه ای استان لرستان