تسهيلات صنعت برق به شركت‌هاي دانش‌بنيان

شركت توانير با دعوت از همه شركت‌هاي دانش‌بنيان فعال در زمينه بهينه‌سازي و مديريت مصرف انرژي براي ارائه طرح‌هاي خطرپذير، نسبت به حمايت از آنان اعلام آمادگي كرد.

به گزارش مهرگان پرس،بر اساس بند "ز" تبصره 15 قانون بودجه سال 1400، وزارت نيرو مكلف است بخشي از منابع حاصل از افزايش بهاي برق برخي از صنايع بزرگ را تا سقف ۱۳ هزار ميليارد ریال صرف اعطاي تسهيلات خطرپذير به شركت‌هاي دانش‌بنيان صنعت برق و شركت‌هاي فعال در حوزه اصلاح الگوي مصرف انرژي نمايد.
با توجه به اين تكليف قانوني، دبيرخانه كارگروه راهبري مصارف بند "ز" تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 كه با دستور مديرعامل شركت توانير در پژوهشگاه نيرو آغاز به‌كار كرده، از شركت‌هاي فعال در زمينه بهينه‌سازي و مديريت مصرف انرژي الكتريكي و شركت‌هاي دانش‌بنيان در كليه زمينه‌هاي مرتبط صنعت برق دعوت به همكاري كرده و براي حمايت از آنان اعلام آمادگي کرده است.
اين گزارش مي افزايد: اين شركت‌ها مي‌توانند جهت اخذ تسهيلات، طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را از طريق لينك‌هاي اعلام شده در آدرس https://www.nri.ac.ir/Technology/RTF به دبيرخانه ارائه نمايند.
شركت‌هاي علاقه‌مند تا 7 آذر ماه فرصت دارند نخستين سري طرح‌ها و پروژه‌هاي خود را براي اخذ تسهيلات از منابع شركت توانير در سامانه مذكور بارگذاري نمايند.