تودیع و معارفه معاون منابع انسانی و مدیرکل دفتر بازرسی آبفای کشور

جلسه تودیع و معارفه معاون منابع انسانی و پشتیبانی و همچنین مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب کشور با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران این مجموعه برگزار شد.

به گزارش مهرگان پرس،

در این جلسه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از خدمات ارزنده «مصطفی یارمحمدی»، سرپرست معاون منابع انسانی قدردانی کرد و «حمیدرضا تشیعی» را به عنوان معاون منابع انسانی و پشتیبانی این شرکت معرفی نمود. «اجرای طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت‌های زیرمجموعه»، «تهیه و تنظیم تشکیلات ستاد و شرکت‌های آّب و فاضلاب و بروز نگه داشتن آن» و «توانمند سازی مهارت کارکنان و مدیران» از جمله اهم امور محوله‌ای است که در حکم انتصاب حمیدرضا تشیعی عنوان شده است. 

اتابک جعفری در ادامه این جلسه با تشکر از«مجید عبدللهی» برای  خدمات شایسته در سمت مدیرکل دفتر بازرسی آبفای کشور، «محمد رسولی امین» را به این سمت و همچنین مشاور مدیرعامل منصوب کرد. « اعزام گروه‌های بازرسی و ارزیابی به شرکت‌ها و تهیه و تنظیم تحلیل و گزارشات لازم»، « انجام بازرسی‌های لازم به منظور کنترل فعالیت‌ها  و اطمینان از اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده» و همچنین « بررسی شکایت‌های واصله» از جمله اهم وظایفی است که در متن حکم انتصاب رسولی امین بر آن تاکید شده است. 

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در شرکت مهندسی و زیرمجموعه‌های آن، اظهار داشت: ما باید توجه ویژه‌ای به موضوع نیروی انسانی داشته باشیم و بتوانیم با برنامه‌ریزی از ظرفیت نیروی انسانی مجموعه بهترین استفاده را بکنیم.
وی تاکید کرد: تغییر جز ویژگی‌های هر سیستمی است و از ملزومات کار است. با توجه به شرایط و سیاست‌هایی که تعریف می‌شود گاهی باید در سیستم گردش نخبگان اتفاق بیفتد. ما باید تلاش کنیم مجموعه‌ای باشیم که مردم و مسئولین بتوانند به آن اعتماد کنند.