توقف 90 درصد ظرفیت تولید برق نیروگاه کارون 3 به زودی/تراز آبی 35 متر پایین تر از سال گذشته است

مدیریت بهره‌برداری نیروگاه‌های برق‌آبی استان خوزستان گفت: پیش‌بینی می‌شود از 10 روز آینده شاهد حداقل تولید نیروگاه کارون 3 باشیم و بیشتر از 90 درصد ظرفیت نصب شده نیروگاه برق‌آبی کارون 3 از مدار تولید برق خارج شود.

به گزارش مهرگان پرس،ایمان گرامی مقدم، مدیر بهره‌برداری نیروگاه‌های برق‌آبی استان خوزستان با اشاره به میزان تولید برق نیروگاه کارون 3 به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه‌های برق‌آبی کشور گفت: نیروگاه کارون 3 از ابتدای سال جاری تا کنون 818 هزار مگاوات برق تولید کرده است.

مدیریت بهره‌برداری نیروگاه‌های برق‌آبی استان خوزستان با اشاره به این مسئله که تولید برق نیروگاه کارون 3 به طور مستقیم از خروجی آب نیروگاه کارون 4 تاثیر می‌پذیرد، تاکید کرد: نیروگاه کارون 3 تا 2 هفته پیش بدون مشکل و با حداکثر توان نصب شده خود یعنی 2000 مگاوات نسبت به تولید برق اقدام می‌کرد.

*تراز فعلی سد سال گذشته در مهرماه بدست آمد

وی ادامه داد: کاهش ذخایر آبی پشت سد سبب شد تا از حدود 10 روز گذشته شاهد کاهش تولید برق این نیروگاه باشیم و هم اکنون تنها 4 واحد 190 مگاواتی جمعا به ظرفیت 760 مگاوات از 2000 مگاوات ظرفیت نصب شده این نیروگاه در مدار تولید قرار دارد.

گرامی مقدم با اشاره به اینکه سطح ذخیره آب نیروگاه کارون 3 به حداقل تراز بهره‌برداری و تولید برق نزدیک می‌شود، گفت: هر سال ما شاهد آن هستیم که سطح تراز آب این نیروگاه به سطح حداقل رسیده و تولید برق در آن متوقف شود اما در سال جاری به علت بروز خشکسالی و کاهش آورده، خیلی زودتر از حد تصور به تراز بحرانی خواهیم رسید.

این مقام مسئول در تشریح وضعیت تراز آب فعلی سد کارون 3، گفت: تراز آبی سد در 7 تیر ماه سال گذشته عدد 839 متر نسبت به سطح دریا را لمس کرده است، در حالی که در سال جاری مورخ 7 تیر ماه تراز آبی سد 804 متر است.

مدیریت بهره‌برداری نیروگاه‌های برق‌آبی استان خوزستان با تاکید بر کاهش 35 متری تراز آب نسبت به سال گذشته ادامه داد: در حالیکه تراز آب در سال جاری 7 تیر ماه به 804 متر رسیده است که سال گذشته این تراز در تاریخ 9 مهرماه بدست آمد.

گرامی مقدم با اشاره به این مسئله که توان تولید حداقلی نیروگاه کارون 3 در پایین‌ترین سطح 190 مگاوات از 2000 مگاوات ظرفیت نصب شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود از حدود 10 روز آینده شاهد حداقل تولید نیروگاه کارون 3 باشیم و بیشتر از 90 درصد ظرفیت نصب شده نیروگاه برق‌آبی کارون 3 از مدار خارج شود.

منبع: فارس