تکذیب ادعاها پیرامون توقف تولید برق نیروگاه سدکارون4

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران موارد زیر را در خصوص انتشارخبری غیر واقعی در سطح برخی رسانه ها با عنوان«تولید برق نیروگاه کارون 4 به دلیل کمبود آب متوقف شد»جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع اصحاب رسانه منتشر می نماید.

به گزارش مهرگان پرس،در تاریخ 7 تیرماه 1400، روزی که رکورد تاریخی پیک مصرف برق کشور با ثبت 64064 مگاوات شکسته شده بود، چهار واحد نیروگاه کارون4 با آمادگی کامل در مدار تولید بودند و بیشترین تولید روزانه نیروگاه در سال 1400 با ثبت تولید انرژی به میزان 13700 مگاوات ساعت رقم زدند. همچنین در این روز رکورد تولید روزانه انرژی نیروگاه های تحت پوشش شرکت آب و نیرو (کارون4، گتوند، سیمره، رودبار لرستان، داریان و سردشت) نیز با ثبت 36000 مگاوات ساعت شکسته شد.

علیرغم کاهش ورودی سد نسبت به سال گذشته، نیروگاه کارون 4 با آمادگی کامل تمامی 4 واحد خود  را به طور روزانه در مدار تولید انرژی نگاه داشته و بخشی از نیاز پیک مصرف برق کشور را تأمین می‌نماید.

گفتنی است هم اکنون با ذخیره سازی 1.5 میلیارد مترمکعب آب در مخزن سد کارون4، میزان پرشدگی سد بیش از 60 درصد می‌باشد.

نیروگاه برق‌آبی سد کارون4 دارای 4 واحد 250 مگاواتی و جمعا 1000مگاوات ظرفیت دارد.

منبع: به گزارش روابط عمومی شرکت آب و نیروی ایران