ثبت کمترین میزان بارش استان کردستان در طول نیم قرن اخیر

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: میزان متوسط بارش دریافتی استان در فروردین‌ماه سال‌جاری، برابر با ۱۵ میلی‌متر بوده که کمترین بارش ثبت شده در فروردین‌ماه طی طول دوره آماری نیم قرن اخیر به شمار می‌آید.

به گزارش خبرگار مهرگان پرس از سنندج،"آرش آریانژاد" با اشاره به وضعیت بارش و تحلیل بارندگی ایستگاه‌های مبنا، محدوده‌های مطالعاتی و حوضه‌های آبریز  استان کردستان در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ گفت: میزان متوسط بارش دریافتی استان در فروردین‌ماه سال‌جاری، برابر با ۱۵ میلی‌متر است که این میزان نسبت به سال آبی گذشته و متوسط بلندمدت به ترتیب ۸۳ درصد و ۸۰ درصد کاهش را نشان داده و کمترین بارش ثبت شده در فروردین‌ماه در طول دوره آماری (نیم قرن اخیر) به شمار می‌آید.
وی بارش تجمعی استان را از ابتدای سال آبی جاری ۲۸۷ میلی‌متر عنوان کرد و افزود: میزان بارندگی استان نسبت به سال آبی گذشته و متوسط بلندمدت به ترتیب ۲۸ و ۲۴ درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: این وضعیت در کنار کمبود ذخایر برفی در ارتفاعات و همچنین پیش‌بینی عدم بارش‌های قابل توجه (حداقل تا دو هفته آینده)، علاوه بر تأثیرات منفی بر ذخایر آبخوان‌های آبرفتی و دبی پایه رودخانه‌ها، سبب افزایش تقاضا برای مصارف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی استان خواهد شد که به منظور پیشگیری از تبعات و مشکلات احتمالی و برون رفت از این بحران نیازمند همت جمعی خصوصا در بخش کشاورزی هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان در پایان با اشاره به تبعات کاهش بارندگی و خشکسالی خاطرنشان کرد: افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین، از تاثیرات بارز کاهش بارندگی است که نقش عوامل انسانی در بروز این پدیده ۷۷ درصد و عوامل طبیعی ۲۳ درصد است.