جزییات تحول بزرگ در صنعت آب و فاضلاب کشور با راه‌اندازی بازار آب و پساب

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از راه‌اندازی سامانه اینترنتی بازار آب و پساب کشور خبر داد و گفت: زیرساخت‌های لازم جهت حضور طرح بازار آب و پساب کشور در بورس در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

به گزارش مهرگان پرس،اتابک جعفری با اشاره به این که برای نخستین بار، سامانه اینترنتی بازار آب و پساب کشور این هفته با حضور وزیر نیرو و مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور رونمایی می شود، گفت: با راه اندازی این سامانه، شاهد جهش قابل توجهی در اجرای طرح‌های تامین آب شرب پایدار، جلوگیری از هدررفت آب، تامین آب پایدار برای صنایع و بازچرخانی آب در سراسر کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: شرکت‌های آبفا می‌توانند در بخش آب به منظور هوشمندسازی و کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال و تاسیسات آب شرب از طریق شناسایی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش عمومی-خصوصی و در مرحله نخست با استفاده از سازوکار خرید تضمینی جهت مصارف شرب اقدام کنند و در مراحل بعد، با استفاده از روش بیع متقابل یا سایر روش های مشارکتی، بخشی از آب صرفه جویی شده را در اختیار سرمایه‌گذاران جهت استفاده در مصارف صنعت و خدمات قرار دهند.

وی افزود: همچنین تا سقف 70 درصد و بیش از آن، پساب در اختیار آبفاست تا به صنعت، خدمات و کشاورزی صنعتی به شرط رعایت استانداردهای بهداشتی واگذار شود.

جعفری ادامه داد: سامانه اینترنتی بازار آب و پساب کشور، درگاهی شفاف برای صنایع و سرمایه‌گذاران مختلف است که با مشاهده پروژه‌های قابل اجرای مرتبط با آب در تمام استان های کشور، هم به اهداف کلان صنعت آب و فاضلاب کمک می‌کند و هم خود سرمایه‌گذاران از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

اهداف کلان راه اندازی بازار آب و پساب کشور

مدیرعامل آبفای کشور با تشریح جزئیات بیشتر این طرح، ادامه داد: با توجه به اهمیت جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و ضرورت استفاده مجدد از پساب در چرخه طبیعت و افزایش بهره وری از طریق بازچرخانی آب از یک سو و همچنین کاهش ریسک و افزایش تاب آوری در تامین آب شرب مناطق جمعیتی و حفظ منابع آبی به خصوص در مناطق مواجه با تنش آبی، راه اندازی بازار آب و پساب می تواند با ایجاد اتصال مستقیم سرمایه گذاران و صنایع به پروژه های مرتبط، امکان بهره برداری ذینفعان از مزایای این طرح ها را فراهم کند.

به گفته جعفری، با اجرای این طرح ها، ضمن تعیین تکلیف بهره برداری بهینه از پساب های موجود و تسریع در احداث و به بهره برداری رساندن طرح های فاضلاب، شاهد کاهش هدررفت واقعی آب در تاسیسات آب شرب خواهیم بود که همه این موارد، تحول بزرگی در اقتصاد صنعت آب و فاضلاب کشور ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: راه اندازی بازار آب و پساب همچنین بستری کاربردی برای استفاده از منابع مالی غیر دولتی در اجرای طرح های مهم و همچنین نظام مند شدن و شفاف سازی فرایندهای درخواست، بررسی و صدور مجوز برای مصرف کنندگان آب و تسهیل زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی در این پروژه ها ایجاد خواهد کرد.

محورهای اجرایی بازار آب و پساب

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بخش دیگری از سخنانش، به تشریح محورهای اجرایی راه اندازی پایگاه اینترنتی بازار آب و پساب اشاره کرد و گفت: این طرح به سرمایه گذاران و صنایع مختلف کمک می کند که به آسانی با بررسی پروژه های موجود در سراسر کشور، به اهدافی همچون تامین منابع مالی برای اجرای طرح های پساب و کاهش هدررفت آب، تحقق نسبی خودگردانی شرکت‌های آب و فاضلاب و همچنین تسهیل در جایگزینی پساب با منابع آب با کیفیت در اختیار صنایع و شهرداری ها کمک کنند. همچنین جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک با درنظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی و توسعه بازچرخانی آب در فرایندهای صنعتی و مصارف با هدف کاهش برداشت از منابع آب از دیگر محورهای اجرایی بازار آب و پساب کشور است.

به گفته وی، با کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی،  تغذیه آبخوان‌های آبرفتی از پساب برای کاهش پدیده فرونشست زمین عملیاتی می شود و همچنین هوشمندسازی و کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال و تاسیسات آب شرب ازطریق نشت یابی و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز در قالب مشارکت با بخش غیر دولتی از دیگر مزایای بهره برداری از این طرح خواهد بود.

مشارکت سرمایه گذاران در جلوگیری از هدررفت آب و تولید پساب

جعفری افزود: پساب عرضه شده از طریق این طرح، آب خارج شده از تصفیه خانه های فاضلاب است که مطابق استانداردهای ملی که عملیات بهبود کیفیت بر آن اعمال شده، منبع ارزشمندی برای صنایع و شهرداری ها خواهد بود.

به گفته مدیرعامل آبفا کشور، سرمایه ‌ذاران و اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند در قالب روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی وارد این بازار شوند، می‌توانند در احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه ها  جهت تولید آب مورد نیاز خود یا عرضه آن به سایر متقاضیان پساب و همچنین در زمینه کاهش هدررفت آب و هوشمندسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب و تاسیسات آب شرب در تمام استان های کشور اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: صنایع و معادنی که امکان استفاده از پساب در فرایند تولیدی آنها وجود دارد و همچنین شهرداری ها مهم ترین مشتریان بازار پساب کشور را تشکیل می‌دهند که با اجرای این طرح ها، نسبت به جایگزینی منابع آب در اختیار به ویژه منابع آب انتقال بین حوضه ای و چاه های آب مورد استفاده با پساب تولیدی اقدام خواهند کرد.

بازار آب و پساب وارد بورس خواهد شد

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه این شرکت در راستای حفظ ارزش آب و افزایش بهره وری و تسهیل سرمایه گذاری، سامانه اطلاع رسانی عمومی بازار آب و پساب را آماده کرده است، گفت: در این سامانه اطلاعات طرح های در دست بهره برداری، در دست ساخت و طرح های جدید آب و فاضلاب به همراه عناوین و شرح مزایده ها که در آن مجوزهای تخصیص آب و پساب هم درج شده است را بارگذاری کرده است.