جلوگیری از پخش سیلاب در حوضه دز و کارون با احداث سد بختیاری

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: احداث سد بختیاری باعث می شود تا از پخش سیلاب در حوضه‌های آبی دز و کارون جلوگیری شود.

به گزارش مهرگان پرس، "فرهاد ایزدجو" در نشست مدیریت سیلاب و آب‌های سطحی خوزستان از انجام مطالعات اصلی مدیریت سیلاب خبر داد و افزود: طبق طرح‌های ارایه شده از سوی مشاور در حوضه دز و کارون، تا پیش از ساخت سد بختیاری، پخش سیلاب از حوالی بامدژ در شهرستان شوش صورت گرفته و در سال‌هایی که شاهد سیلاب هستیم زمین‌های کشاورزی زیر آب می‌رود.

وی با اشاره به حوضه آبی کرخه نیز گفت: طبق مطالعات انجام شده طراحی سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله باید اتفاق افتد و هم‌اکنون سیل‌بند شهرها و روستا متناسب با این دوره بازگشت طراحی می‌شوند.

وی ادامه داد: در حوضه کرخه طبق مطالعات مشاور دبی سیلاب با دوره بازگشت ۲۵ ساله 1560 کیلومتر برآورد شده و باید در پایین دست بر اساس این مقدار ظرفیت سازی شود تا بتواند سیلاب را عبور دهد.

ایزدجو بیان کرد: بهترین گزینه برای مدیریت سیلاب در پایین دست سد تنظیمی کرخه در ناحیه خسرج و بالادست حمیدیه است که باید برای آن حدود ۸۶۰ کیلومتر بر ثانیه کانال کنترل سیلاب احداث شود تا با ورود سیلاب به حوضچه شماره یک کرخه، دیگر آب وارد شهرستان‌های دشت آزادگان و حمیدیه نشود.

منبع: روابط عمومي آب و برق خوزستان