حفاری و تکمیل ۲۸ حلقه چاه نفت و گاز در کشور

۲۸ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی در چهار ماه نخست سال جاری حفاری و تکمیل شد.

به گزارش مهرگان پرس،معاون عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۸ حلقه چاه‌های نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی حفاری و تکمیل شده است.

مسعود افشار افزود: از این تعداد چاه، ۴ حلقه توسعه‌ای - توصیفی، ۲ حلقه اکتشافی و ۲۲ حلقه تعمیری - تکمیلی است.


وی ادامه داد: از این تعداد چاه، ۲۲ حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ۲ حلقه در شرکت نفت فلات قاره، یک حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، یک حلقه در قالب پروژه و ۲ حلقه در موقعیت فعالیت‌های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفر و تکمیل شده است.

معاون عملیات حفاری شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ هزار و ۱۱۷ متر چاه حفاری شده است، گفت: در حال حاضر ۲۱ دستگاه حفاری سبک و سنگین ناوگان شرکت، در حال جابه‌جایی در مناطق عملیاتی خشکی هستند.

منبع: صدا وسيماي خوزستان