کد خبر: 1287
سه شنبه , 06 مهر 1400 - 08:24
خام فروشی خبر ممنوع است!

شریف زمانی، فعال سیاسی و مشاور رسانه ای طی یادداشتی به دغدغه های خود با عنوان خام فروشی خبر ممنوع است، پرداخت.

مهرگان پرس،روی سخن با دوستان و همکاران فعال در حوزه رسانه و مطبوعات کشور است که دیگر زمان خام فروشی خبر گذشته است، وقت تغییر فرا رسیده و زمان روایت سازی‌ها شروع شده است، البته که خیلی وقت است در دنیا و البته برخی رسانه‌های اصلاح طلب عموما و کمتر در جریان انقلابی و اصولگرا استفاده می شود.

داستان از چه قرار است؟

حقیر بعد از 2 سال تحقیق در خصوص علت شکست رسانه‌ای جریان انقلاب به اصطلاح اصولگرا و عدم اقبال در مواجه با رخدادهای اجتماعی که جرقه ی‌ابتدای آن را اخبار می‌زنند پی بردم که در جریان انقلاب یا همان اصولگرایی خودمان ما به خام فروشی خبر روی آورده‌ایم و همیشه در مقام پاسخگویی درباره کار نکرده و یا روایت ساخته شده هستیم. خبر خام را به جامعه تزریق می‌کنیم، جامعه و رسانه‌های غیرهمسو با ما برای ما روایت‌سازی می‌کنند بطوری که جامعه بر اساس درک خود و جریان غیرهمسو بر اساس امیال و نیت خود، و در نهایت ما باید یک تلاش مضاعف بگذاریم که البته اگر بتوانیم که اولا بگویم این روایت غلط است و اصل ماجرا چیست و بعد اگر بتوانیم روایت درست را منتشر کنیم که آن هم با هزار اما و اگر همراه است.

باید چه کنیم؟

دست از خام فروشی خبر بردارید، به همین سادگی، خبر شما باید شامل روایت اول باشد. داستان از این قرار است که اگر خبر شما شامل یک خط مصاحبه از یک مقام مسئول و یا رخداد یک موضوع است همان را بصورت چند خط نوشته روانه جامعه نکنیم، بلکه 3 بخش را در تنظیم خبر درنظر بگیریم که بتوان نظریه چارچوب‌سازی یا همان روایت غالب را ما به مخاطب بدهیم شاید بتوان تضمین کرد بر اساس میزان انتشار بهره بهتری از آن خبر می‌بریم و در آینده به زحمت نمی‌افتیم که بخواهیم روایت غلط را توجیح و تفسیر کنیم.

طبق نظریه چارچوب‌سازی رسانه‌ها با ارائه یک چارچوب شناختی، بر نحوه ادراک، شناخت و در نهایت بر تفسیر ما از جهان اطراف تاثیر می‌گذارند. رسانه‌ها از طریق برجسته کردن یک موضوع و بعد تفسیر آن در یک چارچوب خاص بر ذهنیت و ادراک ما تاثیرگذار هستند.رسانه‌ها، اول با تصاویر و روایت خاص به شما می‌گویند به چی فکر کنید و سپس راه تفسیر آن را به شما نشان می‌دهند.

3بخش برای نوشتن یک خبر که روایت غالب شود!

اولین کار این است که بخشی از خبر را در که تصویر کلی از خود خبر نباشد به مخاطب ارائه دهید، سپس یک پیشینه از سیر اخبار و موضوعات مرتبط با خبر اصلی را ارائه دهید، دومین کار این است که خود خبر اصلی را منتشر کنید و در بخش سوم تنفسیر خبر ناظر به آینده و احتمالات صحبت کنید که در نهایت مخاطب را برای خبرهای تکمیلی خودتان ذهنش را آماده کرده باشید.

در نهایت؟

در نهایت اینکه توصیه می‌کنم یا خبر ننویسید و منتشر نکنید و یا حتما پیوست چارچوب‌سازی و روایت غالب آن را آماده کرده باشید.