خرید تضمینی گندم در کردستان ۱۱۸ درصد افزایش یافت

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: میزان خرید تضمینی گندم در استان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهرگان پرس درسنندج پیمان اسکندری اظهار داشت: از ابتدای آغاز فصل خرید تضمینی گندم (۶ تیر) تا ۱۱ شهریور سال جاری بیش از ۶۰۹ هزار و ۷۹۰ تن از این محصول در استان خریداری شده است.

وی اضافه کرد: میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته که ۲۷۹ هزار و ۵۶۲ تن بوده حدود ۱۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه از میزان گندم خریداری شده تاکنون ۶۰۹ هزار و ۷۲۳ تن آن در سامانه سیفا به ثبت رسیده است، افزود: آهنگ خرید روزانه گندم در استان کاهش یافته و به سه تن و ۸۰۰ کیلوگرم در روز رسیده است.

اسکندری ارزش کل گندم خریداری شده در استان را بیش از ۷۱ هزار و ۱۷۴ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون ۶۰ درصد این مبلغ به عبارتی ۴۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال آن به حساب کشاورزان واریز شده است.