در پنج ماهه امسال؛ بانک ملت به سپرده های سرمایه گذاری 189.207 میلیارد ریال سود داد

مانده سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت در پایان مردادماه سال جاری از 8.308.442 میلیارد ریال عبور کرد.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بر اساس آمار عملکرد یک ماهه منتهی به پایان مردادماه 1401، بانک ملت در این یک ماه مبلغی نزدیک به 41.050 میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده و به این ترتیب جمع سود سپرده های سرمایه گذاری این بانک در پنج ماهه به حدود 189.207 میلیارد ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، بانک ملت که با نماد وبملت و سرمایه ثبت شده حدود 207.043 میلیارد ریال و ثبت نشده 55.000 میلیارد ریال از بانک های فعال در بورس و بزرگ ترین بانک بورسی محسوب می شود، در یک ماهه منتهی به پایان دومین ماه تابستان امسال حدود68.142 میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات درآمد کسب کرده و مجموع درآمد خود را از این محل در پنج ماهه به بیش از 315.768 میلیارد ریال رسانده است.
در عین حال، درآمد سپرده گذاری وبملت در یک ماهه مرداد سال جاری، نزدیک به 7.830 میلیارد ریال و از ابتدای سال تا پایان مردادماه مبلغی حدود 41.373 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

درآمد وبملت از محل دریافت کارمزدها هم در مردادماه سال جاری حدود 7.566 میلیارد ریال و از ابتدای سال تا پایان ماه دوم تابستان، بیش از 41.132 میلیارد ریال بوده است.