دکتر مرعشی خطر ونزوئلایی شدن ایران را هشدار داد

جواد جودکی تحلیل گر مسائل اجتماعی، طی یادداشتی به خطر ونزولائی شدن ایران توسط دکتر مرعشی واکنش نشان داد.

به گزارش مهرگان پرس،جواد جودکی تحلیل گر مسائل اجتماعی، طی یادداشتی به خطر ونزولائی شدن ایران توسط دکتر مرعشی واکنش نشان داد.

دکتر  مرعشی خطر ونزوئلایی شدن ایران را هشدار دادند، که کاملا صحیح است،من نه اصلاح طلبم نه اصولگرا چرا که هر دو را ازیک قماش میدانم ،عاشق کشورم و مردم ایرانم و در نوجوانی با گذاشتن جانم در طبق اخلاص آنرا ثابت کردم و برای دفاع از کیان ایران‌زمین به میدان خصم رفتم و الان با تنی مجروح و رنجور از زخم دشمن ودشنه نامردی مافیای فساد در کنج بیمارستانی مشغول گذران عمریم ،واما جناب مرعشی عزیز قصد بی ادبی ندارم اولا که جمهوری اسلامی در دوران حیات خود تماما یا در اختیار شماست یا اصولگرایان وبا زد وبند مدیران سرسپرده همدیگر را برای حفظ منافع خودتان طاق  می زنید، عامل ونزوئلایی شدن مملکت باند بازی و رانت شماهاست.

89

می خواهید نمونه بیاورم مدیری را که دربانی آب وفاضلاب استان تهران هم برایش زیاد است در زمان شما و قبل از ونزوئلایی شدن !؟؟؟ به همت شما یک‌ شبه مدیر عامل کرمان و... بعد تهران کردید و در دولت انقلابی.. همچنان بر مسند قدرت است و می تازد به نظرم کمی به گفته های خودتان توجه کنید شبیه طنز شده و مضحکه مردم، شما آنها را متهم می کنید و آنها شما را، بعد سر یک سفره باهم در حال مدیریت کشور و جلوگیری از فقر و بدبختی ونزوئلایی شدن کشور هستید!؟؟؟ دولت انقلابی با نگه داشتن مدیران سابق آوردن برخی آدمهای خود، چون مسول یک استخر با حمایت یک نماینده خاص مجلس که فقط چوپان محلشان را مشاور و مدیر کل وزارتخانه ای در دولت نکرده و مشاور بحرانی ترین وزارتخانه کشور، وزارت نیرو می شود و با رزومه سازی برای آنها می خواهد دولت کامل در اختیارش باشد و نقش «هاشمی» را برای خودش در مهره چینی متصور است و رویاها در سر دارد اخوی حرفهایتان خریدار ندارد می خواهید سفارشات وتوصیه های شما به نوچه هایتان را در همین دولت انقلابی منتشر کنم که بدانید رزمندگان وجانبازان دیگر فریب بازی‌های سیاسی شما را نخواهند خورد. جواد جودکی تحلیلگر اجتمایی