ذخایر آب سدهای کشور به 19.6 میلیارد متر مکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد با سپری شدن 115 روز از سال آبی، تا 25 دی ماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 19.6 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 27 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش مهرگان پرس، "فیروز قاسم زاده" مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در این رابطه گفت: بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد، میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهر تا 25 دی، 6.99 میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل 29 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می­‌دهد.
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور افزود: میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب حدود 13 درصد، 84 درصد و 24 درصد است.
وی خاطرنشان کرد: در استان­‌های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود 43 درصد  و 18 درصد است.

منبع: پاون