رضا بصیرت:باید ازامکانات مترو به نفع تئاتربهره برداری کرد

رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی در دو نشست مستقل با محسن حدادی مدیر کل تبلیغات واطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وسید مجتبی تقوی زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شرکت متروی تهران دیدار کرد و در ارتباط با بهره گیری از امکانات این دو نهاد پیرامون برگزاری رویدادهای تئاتری سال جاری گفت وگو کرد

به گزارش مهرگان پرس،رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی دردیدار با معاون اجتماعی و فرهنگی شرکت متروی تهران گفت:مترو تهران روزانه بیش از900هزار تن از شهروندان را در سطح شهر جابه جا می کند و ازقابلیت وامکانات خوبی برای ترویج فرهنگ وهنر برخورداراست، می توانیم ازآن ها برای فرهنگ سازی در حوزه هنرهای نمایشی بهره برداری کنیم.