رفع ضعف ولتاژ بخش بزرگی از مشترکین برق در شهرستان مریوان

مدیر توزیع برق شهرستان مریوان گفت: با هدف رفع ضعف ولتاژ بخش بزرگی از مشترکین برق در شهرستان مریوان نسب به فیدرگیری از پست جدید ۶۳ کیلوولت مریوان اقدام گردید.

به گزارش خبرگزاری مهرگان پرس درسنندج عبدالرحمن مرادی مدیر توزیع برق شهرستان مریوان از بارگیری فیدر جدید از پست ۶۳ کیلوولت مریوان ۲ به‌منظور افزایش پایداری شبکه فشار متوسط این شهرستان بااعتباری بالغ ‌بر ۴ میلیارد ریال خبر داد.
وی افزود: فیدر یک کابل الکترونیکی یا گروهی از هادی‌های الکتریکی است که برق را از یک منبع مرکزی بزرگ‌تر به یک یا چند مرکز توزیع ثانویه یا شعاعی انتقال می‌دهد.
مرادی بیان کرد: با این اقدام ضمن آمادگی برای کاهش و یا حذف خاموشی‌های ناشی از کمبود نیرو، نسبت به رفع ضعف ولتاژ بخش بزرگی از مشترکین شهرستان مریوان اقدام شده است.
مدیر توزیع برق شهرستان مریوان بالا بودن بارفیدرهای مجاور (فیدرهای فول بار) و افزایش میزان مصرف برق را دلیل اصلی احداث و راه‌اندازی این فیدر جدید برشمرد و اظهار داشت: همواره نامتعادلی بار در شبکه توزیع، فول بودن بار ظرفیت شبکه بستری را برای افزایش تلفات انرژی الکتریکی و درنتیجه کاهش ضریب اطمینان شبکه فراهم خواهد آورد.
وی عنوان کرد: بدون شک این فیدرگیری تأثیر بسزایی در کاهش خاموشی برق مشترکان مسیر جاده نظامی، مسکن مهر شهرداری بهاران و محلات میدان سرباز در شهر مریوان خواهد داشت.
مرادی با اشاره به اینکه جهت اجرای این پروژه ۸۹۲ متر شبکه فشار متوسط هوایی احداث‌شده است گفت: کار اصلاح شبکه و تعویض هادی و تجهیزات، بدون کمترین انحراف عملیاتی و اجرایی گردید.
مدیر توزیع برق شهرستان مریوان در پایان اجرای این پروژه را گامی مؤثر برای کاهش خاموشی‌ها و استانداردسازی ولتاژ تحویلی به شهروندان مریوانی دانست.