رهاسازی آب سد مهاباد به سمت دریاچه ارومیه آغاز شد

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از آغاز رها سازی آب سد مهاباد به سمت دریاچه ارومیه، خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای مفاد ابلاغی مدیریت منابع و مصارف سدهای مخزنی و با توجه به پایش وضعیت بهره‌برداری سد بوکان و تحقق حجم آب ورودی و تراز پیش بینی شده در برنامه ابلاغی سد اجرایی شده است.

به گزارش مهرگان پرس،اتابک جعفری ، با اشاره به آغاز رهاسازی آب سد مهاباد به سمت دریاچه ارومیه، اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای مفاد ابلاغی مدیریت منابع و مصارف سدهای مخزنی و با توجه به پایش وضعیت بهره‌برداری سد بوکان و تحقق حجم آب ورودی و تراز پیش بینی شده در برنامه ابلاغی سد اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه سد مهاباد در جنوب دریاچه ارومیه قرار دارد و یکی از پرآب‌ترین سدهای آذربایجان‌غربی در کنار سدهای بوکان، شهرچای ارومیه و آغ چای چایپاره است، افزود: در این مرحله قرار است ۲۵ میلیون متر مکعب آب با حداکثر دبی از سد مهاباد به سمت دریاچه ارومیه رها شود.

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از ساکنان محلی خواست ضمن رعایت نکات ایمنی در زمان رهاسازی و پس از آن، از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه خودداری و همچنین کشاورزان منطقه از برداشت های غیرمجاز آب در طول مسیرها برای اهداف زراعی اجتناب کنند.

منبع: فارس اروميه