رونمایی از سامانه اطلاعاتی یکپارچه رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان

سامانه اطلاعاتی یکپارچه رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان با نام اختصاری "سرابان" و پیشخوان (داشبورد) مدیریتی آبرسانی به عنوان پایلوت مرکز ملی آب ایران رونمایی شد.

به گزارش مهرگان پرس،دیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در آئین رونمائی از این سامانه، ضمن تقدیر از فعالیت‌های رصدخانه آب و انرژی جهت ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز جمع‌آوری داده ها و تولید پیشخوان‌های مدیریتی، گفت: تمرکز بر تولید اطلاعات مطابق با توان واحدهای سازمانی به صورت مستمر صورت گرفته و زیرساخت های تولید، ثبت، صحت سنجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات در اختیار واحدها قرار گیرد.
"فرهاد ایزدجو" ضمن تاکید بر کار روی فرایند تولید، گردش و ارزیابی اطلاعات در سازمان، افزود: داده های خام به تنهایی برای مدیران ارشد قابل استفاده نبوده و هیچ پیشخوان اطلاعاتی بدون دو پارامتر مهم برنامه و آستانه، نمی تواند قابلیت تصمیم گیری را در اختیار مدیران ارشد قرار دهد.
وی تصریح کرد: علاوه بر داده های تاریخی، داده های برخط و بلادرنگ نیز جهت تصمیم گیری مدیران ارشد مورد نیاز است که توسعه زیرساخت های آن باید پیگیری و عملیاتی شود.
به گفته وی زیرساخت های رصدخانه آب و انرژی بر اساس مولفه های امنیت آبی در حال توسعه و پیاده سازی بوده و در حال حاضر سامانه سرابان و پیشخوان مدیریتی آبرسانی راه اندازی و عملیاتی شده است و در آینده نزدیک، پیشخوان های مدیریتی انرژی، رفتارسنجی سدها، آب و محیط زیست، بارش و آب و معیشت  نیز راه‌اندازی و عملیاتی می‌شود.پاون