زیست شناسان کوچک مقام برتر جشنواره بین المللی فیلم رشد را کسب کرد

مهرگان پرس- سنندج مجموعه مستند پویانمایی زیست شناسان کوچک به کارگردانی فهیمه ذبیحی سلطانی و تهیه کنندگی رضا احمدیاری به عنوان بهترین پویانمایی آموزشی در پنجاهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد انتخاب شد

پویانمایی زیست شناسان کوچک مجموعه¬ای 13 قسمتی است که از تولیدات سیمای مرکز کردستان است این پویانمایی اثر برگزیده هیات داوران به عنوان بهترین پویانمایی آموزشی در پنجاهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد انتخاب شد و دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره را کسب کرد. داستان این مجموعه به شرح ذیل است: روژین و برادر بزرگش رامین، خواهر و برادری هستند که به دنبال جواب سوالات خود هستند آنها در کتابخانه خانه¬شان با موشی آشنا می¬شوند که اجداد او در آزمایشگاه های انسانها با هوش و دارای قدرت تکلم شده و سپس فرار کرده اند آنها با هم دوست شده و برای کشف حقایق علمی با هم ماجراجویی می کنند و به سفرهای شگفت انگیزی می¬روند.
از دیگر آثار رضا احمدیاری می توان به ساخت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ¬ﻫﺎی پویانمایی "ﻫﯿﻮا ﭼﻮﭘﺎن ﮐﻮﭼﮏ" (ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪه از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن)، "ﮐﺎراﮔﺎه ﺟﻨﮕﻞ" (ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮدﺳﺘﺎن)، "ایرانیان"، ﻟﻮح ﻓﺸﺮده "ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت"، و ... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ (ﮐﻮﺗﺎه، ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ)، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اشاره کرد.