سومین دوره جشنواره‌ ملی داستان آب در اصفهان برگزار می‌شود

سومین دوره جشنواره‌ ملی داستانی آب در بخش‌های داستان کوتاه، نزدیک داستان (روایت، زندگی‌نگاره)، جُستار و مقاله‌ علمی‌روایی با محوریت آب با همکاری روابط عمومی وزارت نیرو، موسسه سینمایی بچه‌های نوین، نویسندگان و انجمن‌های داستانی اصفهان و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش مهرگان پرس، دایره‌ مخاطبان و شرکت‌کنندگانِ جشنواره، تمامی نویسندگان فارسی زبانِ جهان بوده و محورهای محتوایی جشنواره شامل مولفه‌های وضعیت منابع آب، نقش آب در زندگی و اقلیم مردمان، ادوار، وقایع و اماکن تاریخی، رویدادهای فرهنگی هنری، ورزشی، نمادهای شهری و اماکن منحصر به فرد و سبک زیستِ مرتبط با آب است و در داستان‌ها و روایت‌ها، عواقب تفرقه افکنی‌ قومی و منطقه‌ای، عواقب اضافه برداشت‌ها و تعرض به حقوق همگانی آب نقشی محوری دارد.
در این دوره از جشنواره بخش جُستار و مقاله‌ علمی‌روایی افزوده شده و هر شرکت‌کننده می‌تواند بدون محدودیت، هر تعداد داستان و روایت که دربرگیرنده‌ مضامین و اهداف محتوایی جشنواره باشد ارسال کند.
بنا بر این گزارش، مهلت ارسال آثار از تاریخ انتشار فراخوان تا آخرین روزِ فروردین ماه سال 1400 در نظر گرفته شده و معرفی آثار راه یافته به بخش داوری نهایی خرداد ماه 1400 است و اختتامیه جشنواره و معرفی آثار برتر تابستان 1400 خواهد بود. ثبت نام و ارسال آثار در بخش جشنواره ادبی «آب» و سایت http://www.esrw.ir امکان پذیر است.
جوایز این جشنواره شامل «38 میلیون تومان جایزه‌ نقدی» است که در پنج بخش داستان کوتاه با محوریت آب (بزرگسالان برای بزرگسالان)، داستان کوتاه با محوریت آب (بزرگسالان برای کودکان و نوجوانان)، داستان کوتاه با محوریت آب (نویسندگان کودک و نوجوان تا 17 سال)، نزدیک داستان با محوریت آب (روایت و زندگی‌نگاره) و بخش جُستار و مقاله‌ علمی‌روایی بزرگسالان، کودکان و نوجوانان در آئین پایانی اهدا می‌شود.