صدور سند رسمی برای 345 هکتار از بستر رودخانه زاینده‌رود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از صدور سند بستر رودخانه زاینده‌رود به مساحت 345 هکتار در استان اصفهان با هدف تثبیت مالکیت دولت و همچنین جلوگیری از تصرفات غیرمجاز خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس،"حسن ساسانی" گفت: آب منطقه‌ای اصفهان با هدف صیانت از منابع آبی و جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی و بستر رودخانه‌ها پیگیری‌های لازم را انجام و موفق به اخذ سند مالکیت اراضی بستر رودخانه زاینده‌رود در محدوده واحد ثبتی شرق اصفهان محدوده پل دنارت تا باغ گلها شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اخذ سند به مساحت تقریبی ۱۰۵.۵ هکتار، خاطر نشان کرد: در راستای مواد ۱ و۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آئین نامه مربوط به حد بستر و حریم رودخانه ها ( مصوب۱۳۷۹) و مواد ۳ و ۹ قانون جامع حدنگار (مصوب۱۳۹۳) و همچنین تفاهم نامه  بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اخذ سند مالکیت اراضی بستر رودخانه زاینده رود به نام دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان انجام شد.
ساسانی افزود: پیش از این، سند بستر رودخانه زاینده رود در محدوده واحد ثبتی جنوب حد فاصل آبشار تا حدود نیروگاه درچه با متراژ حدود ۲۳۹.۱۴ هکتار، صادر شده بود.
حریم و بستر حدود ۳۴۰  کیلومتر از طول رودخانه زاینده رود در استان اصفهان قرار دارد که برای بیش از 345 هکتار از مساحت آن سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان صادر شده است.

پاون