طرح تحقیق و تفحص از صنعت آب و فاضلاب ناظر به عملکرد دولت گذشته است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از صنعت و آب و فاضلاب کشور که امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ناظر به عملکرد گذشته است و ارتباطی با دولت سیزدهم ندارد.

به گزارش مهرگان پرس،"احمد جباری"تصریح کرد: درخواست تحقیق و تفحص مذکور در اردیبهشت سال 1400 به کمیسیون عمران مجلس ارسال شده بود که بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن تاکنون به طول انجامیده است.

گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، امروز در صحن مجلس بررسی و با ۱۴۳ رای به تصویب رسید. "نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد و تأثیرگذاری بر وضعیت کارکردی شرکت‌های آب و فاضلاب درباره نحوه هزینه‌کرد مبالغ برداشت شده از محل صندوق ذخیره ارزی و تأخیر در اجرا و اتمام پروژه‌های نیمه تمام"، "مطالعه، برنامه‌ریزی و نظارت و هماهنگی در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب" و "نحوه عملکرد در نظام انتصابات" برخی از محورهای طرح تحقیق و تفحص مجلس است.
پاون