ظرفيت كنوني مخازن سدهای کشور50.5 میلیارد متر مکعب

گزارش معاونت آب و آبفای وزارت نیرو نشان می‌دهد تا 29 آذرماه امسال میزان ذخیره آب در مخازن مجموع 5 سد استان تهران 32 درصد بوده که نشانگر کاهش 10 درصدی آب مخزن این سد نسبت به سال گذشته است.

به گزارش  مهرگان پرس، معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در گزارشی آخرین وضعیت سدهای مهم در بخش شرب و کشاورزی را تا 29 آذرماه سال‌جاری منتشر کرده که نشان‌دهنده 52 درصد پرشدگی مخازن کل سدهاست.

بر اساس این آمار، آب موجود در مخازن مجموع 5 سد استان تهران 612 میلیون مترمکعب است که نشان دهنده 32 درصد پرشدگی مخازن بوده و نسبت به سال گذشته نیز دارای 10 درصد کاهش است.

همچنین سد یامچی در استان اردبیل نیز با 17 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن که میزان 21 درصد پرشدگی را نشان می‌دهد، دارای 5 درصد کاهش آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

این گزارش حاکی است، در استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری با 409 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگی 59 درصدی بوده که نسبت به سال گذشته 55 درصد افزایش دارد.

سد کمال صالح در استان مرکزی بر اساس آخرین هیدروگرافی دارای 75 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن است که خبر از پر شدگی 79 درصدی و کاهش 7 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را می‌دهد.

بر اساس این آمار، در سدها و چاه نیمه‌های منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان به عنوان سدهای طبیعی در این منطقه، چاه نیمه (1و2) با 122 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 41 درصدی و چاه نیمه 3 با 238 میلیون مترمکعب بیانگر 75 درصد پرشدگی، کاهش 15 درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند. چاه‌ نیمه 4 نیز با 446 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر 54 درصد پرشدگی مخزن بوده و افزایش دو درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

این گزارش می‌افزاید، آب موجود در مخزن سد استقلال استان هرمزگان با 139 میلیون مترمکعب، پرشدگی 58 درصدی را نشان داده و از افزایش 101 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. همچنین سد شمیل و نیان با 40 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 40 درصد بوده و کاهش 32 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، سد سفید‌رود در استان گیلان با 506 میلیون مترمکعب موجودی مخزن از کاهش 15 درصدی آب در مخزن این سد نسبت به 29 آذرماه سال گذشته خبر می‌دهد که نشانگر 48 درصد پرشدگی این مخزن در سال‌جاری است.

سد سلمان فارسی در استان فارس نیز با 775 میلیون مترمکعب نشانگر پرشدگی 82 درصدی بوده و 5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است، بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع ظرفیت مخازن سدها 50 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب بوده که نشان‌دهنده 52 درصد پرشدگی مخازن است

منبع: پاون