کد خبر: 2535
دوشنبه , 10 مهر 1402 - 09:25
فرونشست زمین قابل کنترل است

فرونشست یکی از پیامدهای مصرف بیش از حد منابع آب زیرزمینی است که در سالهای اخیر ابعاد گسترده آن در بسیاری از مناطق کشور دیده میشود. فرورفتن زمین، ایجاد شکاف ها و درزهایی به طول کیلومترها نشانه هایی از فرونشست زمین است که ما میتوانیم در سطح زمین آن را ببینیم.