قطع برق  ۳۷  مرکز مهم وحساس استان / مولدهای اضطراری برق روشن شدند

دهمین رزمایش قطعی برق مراکزحساس، مهم وآماده به کاری مولداضطراری برق درسازمانها وادارات استان، هماهنگ با ستاد فرماندهی این رزمایش درشرکت توانیر و به تبع آن در شرکت توزیع برق کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهرگان پرس درسنندج، همزمان با اولین روز از هفته پدافندغیرعامل، دهمین رزمایش قطعی برق مراکزحساس، مهم وآماده به کاری مولداضطراری برق درسازمانها وادارات استان، هماهنگ با ستاد فرماندهی این رزمایش درشرکت توانیر و به تبع آن در شرکت توزیع برق کردستان، باحضور مدیر کل پدافندغیرعامل و نمایندگانی از مدیریت بحران استانداری ، فرماندارسنندج وبا حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان به صورت ویدئوکنفرانس برگزارشد.

وی افزود : به منظور بررسی میزان آمادگی سازمانها ادارات ودستگاههای اجرایی درمواجه باقطعی برق درشرایط بحران ناشی از ( مخاطرات طبیعی یاغیر طبیعی ) بابرنامه ریزی قبلی، برق ۳۷ مرکز از مراکز حساس وضروری  درشهرستانهای تحت پوشش ستاد قطع شدوبابررسی لازم نقاط ضعف وقوت این اماکن ازپیش تعیین شده به صورت جدی و واقعی آزمایش گردید.

لهونیان درادامه اذعان داشت: این رزمایش که  باحضور ۲۰ اکیپ عملیاتی برگزارگردید، مراکزی همچون فرمانداریها، جایگاه های عرضه سوخت، مراکز مخابراتی، بیمارستانها، مراکز آب رسانی وتصفیه خانه ها ، صداوسیما و برخی دیگر از مراکز خدمت رسانی سراسراستان همزمان قطع شد واین مراکز موظف به استفاده ازمولدهای تامین برق برای پیش گیری از وقفه درخدمت رسانی به مردم شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان دربخش دیگری ازسخنان خود اذعان داشت: بنابه مصوبه سازمان پدافندغیرعامل وزارت نیرو که به تمامی سازمانها ودستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده است  ، همه دستگاهای اجرایی واماکن حساس ،ضروری ومهم  باید مجهز به ژنراتور برق اضطراری شوند تابتوانند درشرایط بحرانی وقطعی شبکه، برق  موردنیاز خودراتامین نمایند.وی بابیان اینکه صرف خریداین ژنراتور هاکافی نیست اضافه کرد : علاوه برتامین ژنراتورها ، دستگاههاونهادهای اجرایی  مختلف بایددرزمینه تامین وذخیره مناسب سوخت موردنیاز ونگهداری مطلوب ونیز آموزش مناسب اپراتورهابرای راه اندازی واستفاده از آن نیز لازم است اقدامات لازم را انجام دهند. مدیرعامل شرکت برق کردستان زمان برگزاری این رزمایش را ۲ ساعت اعلام نمود و تصریح کرد: این رزمایش ازسال  ۹۰ درهفته نکوداشت پدافندغیرعامل بصورت سراسری وسالیانه برگزارمیشود.