فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی «آماره» منتشر شد/ پاسداشت خسرو حکیم‌رابط

فراخوان نخستین جشنواره‌ نمایشنامه‌نویسی «آماره» که قرار است هر ساله توسطِ بخشِ ادبیات داستانی و نمایشیِ انتشاراتِ آماره برگزار شود، منتشر شد.

به گزارش مهرگان پرس،این جشنواره هر ساله به پاسداشتِ یکی از نمایشنامه‌نویسانِ برجسته‌ ایرانی برگزار می‌شود و نخستین دوره‌ آن به پاسِ خدماتِ ارزشمندِ خسرو حکیم‌رابط در طولِ هفتاد سال تدریس و حضور در عرصه‌ ادبیاتِ نمایشی کشور برگزار خواهد شد. این جشنواره به لحاظِ موضوعی شامل دو بخش است: موضوعِ آزاد و درباره‌ آثار و یا زندگیِ خسرو حکیم‌رابط.

متن کامل فراخوان نخستین جشنواره‌ی نمایشنامه‌نویسی «آماره» در وب‌سایت انتشارات آماره www.nashreamareh.ir  قابل دسترسی و به صورت فایل Pdf نیز ضمیمه شده است.