مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران برگزار شد

مجمع عمومی انجمن هنرهای نمایشی ایران سه شنبه 18 آذرماه در معاونت‌امور هنری برگزار شد.

به گزارش مهرگان پرس،این جلسه با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل هنرهای نمایشی، هیأت موسس، هیأت مدیره، بازرس قانونی، اعضای کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت امور هنری و حسابرس مستقل برگزار شد.