مخازن مازوت نيروگاه هاي اين شركت  در استان تهران پملب است

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: نیروگاه‌های استان تهران به هیچ عنوان از سوخت مازوت استفاده نمی‌کنند و دادستانی پیش‌تر مخزن سوخت مازوت دو نیروگاه در این استان را پلمب کرده است.

به گزارش مهرگان پرس،محسن طرزطلب افزود: دادستانی پیش از این مخزن سوخت مازوت نیروگاه بعثت و منتظرقائم را پلمب کرده بود، بنابراین چنانچه این دو نیروگاه بخواهند از مازوت استفاده کنند، امکانپذیر نیست.

 

وی توضیح داد: کسانی که ادعا می‌کنند نیروگاه‌های تهران همچنان از سوخت مازوت استفاده می‌کنند، اطلاع دقیقی از نوع سوخت نیروگاه‌های استان ندارند و نمی دانند در نیروگاه های تهران فقط گاز طبیعی مصرف می شود.

 

طرزطلب خاطرنشان کرد: شهر تهران دارای سه نیروگاه است که سوخت آنها گازی است و نیروگاه‌های موجود در استان البرز و قم هم که برق تهران را تامین می‌کنند، از جمله نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به شمار می‌آیند که آلودگی ندارند.

 

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: استفاده از سوخت مازوت فقط در مواردی آن هم در تعداد محدودی از نیروگاه‌ها انجام می‌گیرد که امکان تامین گاز برای سوخت نیروگاه به دلیل افزایش مصرف در بخش خانگی و تجاری فراهم نشود.

 

وی تصریح کرد: اکنون ۱۲۹ نیروگاه در کشور فعالیت دارند که ممکن است در مواقع اضطراری در پنج یا ۶ نیروگاه از سوخت مازوت استفاده شود.