مديريت و تسهيل فرآيند سرمايه گذاري ياري‌گر توسعه گردشگري سدهاي كردستان

مديرعامل شركت آب منطقه‌اي كردستان گفت: توسعه گردشگري سدهاي استان نيازمند تسهيل در امر سرمايه گذاري است.

به گزارش خبرنگار مهرگان پرس  به نقل از  روابط عمومي شركت آب منطقه‌اي كردستان، مهندس كامران خرم درجلسه كميته گردشگري كه با حضور اعضاي اين كميته در سالن جلسات شركت آب منطقه اي كردستان برگزار گرديد، اظهار داشت: روند صدور مجوز براي اجراي طرح هاي گردشگري در استان، بايد هر چه سريعتر و با نگاه مثبت صورت گيرد تا گامهاي موثري در اين راستا برداشته شود.
مهندس خرم عنوان كرد: جهت تسهيل امور لازم است تا تمامي اقدامات لازم از قبيل صدور موافقت اصولي، مجوز هاي قانوني و استعلامات در حوزه استاني به نحوي مديريت شود كه فرايند سرمايه گذاري تسهيل و سرمايه گذار به راحتي بتواند مجوزها و استعلام هاي خود را دريافت كند.
وي با بيان اينكه گردشگري منحصر به يك سازمان يا نهاد نيست و امكاناتي كه بايد براي گردشگري به كار گرفته شود فرابخشي است، عنوان كرد: در اين راستا تعامل و هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي با اين شركت در خصوص صدور مجوز طرح‌‌هاي گردشگري، در پيشبرد اهداف و توسعه صنعت گردشگري استان نقش مهمي ايفا خواهد كرد.
مديرعامل شركت آب منطقه‌اي كردستان با تاكيد بر همكاري اين شركت در روند فرآيند گردشگري سدهاي ژاوه، داريان و سد آزاد، خاطرنشان كرد: شركت آب منطقه اي كردستان آمادگي خود را جهت حمايت از اجراي طرح هاي گردشگري در حاشيه سدهايي كه بهره برداري آنها در حوزه اختيارات آب منطقه اي كردستان نيست را اعلام مي دارد.
شايان ذكر است: در جريان اين جلسه، اعضاي كميته گردشگري علاوه بر رفع موانع و مشكلات پيش روي سرمايه گذاران اين حوزه، به بررسي درخواست‌ها، مدارك و مستندات متقاضيان پرداختند.