مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران منصوب شد

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با صدور حکمی "علی فرهور" را برای دو سال به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران منصوب کرد.

به گزارش مهرگان پرس، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با حضور معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی و اعضای هئیت مدیره، معاونان و مدیران شرکت تعمیرات نیروگاهی برگزار شد.
علی فرهور دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه شریف و فیزیک دانشگاه اصفهان است و پیش از این مدیرعامل نیروگاه‌های شهید رجایی قزوین و شازند اراک بوده است.
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، اولین شرکت تخصصی تعمیرات و نگهداری نیروگاه در منطقه بوده و انجام فرایندهای تعمیراتی برای اولین بار در سطح ایران و خاورمیانه جزو دستاوردهای مهم این مجموعه محسوب می‌شود.

برق حرارتی