مدیریت و مهار سیلاب‌های اخیر در سدهای بزرگ کشور

همزمان با بارش‌های اخیر، جریان سیلاب به‌طور کامل در مخازن سدهای بزرگ کشور مهار شد و حجم خالی مخازن سدها به 2.6 میلیارد متر مکعب رسید.

به گزارش مهرگان پرس،سید جابر موسوی کانی" مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار آب و برق شرکت آب و نیرو ضمن اعلام آمادگی کامل سدها برای مواجهه با سیلاب‌های آتی گفت: طي پیش‌بینی‌های صورت گرفته هواشناسی در خصوص وقوع سیلاب‌های بزرگ در حوضه‌های غرب و جنوب غرب، حجم آورد تحقق یافته نیمه اول آذر در سدهای شرکت حدود 750 میلیون متر مکعب بوده که 87 درصد آن مربوط به سدهای کارون4، گتوند و سیمره بوده و  جهت مدیریت بهینه مخازن نیمی از آن همراه با تولید انرژی رهاسازی شد.
وی افزود: حجم آورد سدهای شرکت از ابتدای سال آبی 1400-1399‌ تا نیمه اول آذر بالغ بر 2 میلیارد مترمکعب بوده که 38 درصد آن در نیمه اول آذر با وقوع بارش‌های اخیر تحقق یاقته است.
موسوی کانی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی تاکنون نیروگاه‌های زیرمجموعه آب و نیرو حدود 850 گیگاوات ساعت تولید انرژی داشته‌اند، خاطرنشان کرد: با وقوع این بارش‌ها و ذخیره سازی مناسب آورد در سدهای شرکت آب و نیرو و همچنین آمادگی واحدهای نیروگاهی، مدیریت مخازن به نحوی صورت خواهد گرفت تا با توجه به شروع فصل سرما و محدودیت سوخت نیروگاه‌های حرارتی بار دیگر نیروگاه‌های برق‌آبی نقش ویژه خود را در تأمین نیاز مصرف زمستان نشان دهند.