مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند

سخنگوي صنعت برق با هشدار به مراكز استخراج رمز ارز كه از برق غيرقانوني براي اين كار استفاده مي‌كنند، گفت: اینگونه مراکز غیرمجاز در صورت شناسایی، به مراجع قضايي معرفي و به پرداخت جريمه محكوم خواهند شد.

به گزارش مهرگان پرس،مصطفي رجبي مشهدي با اشاره به راهكارهاي تاثيرگذار در كاهش مصرف سوخت نيروگاه‌ها، افزود: جمع‌آوري مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز، از مهمترين محورهاي تعيين شده براي كاهش مصرف برق و كمك به كاهش مصرف سوخت نيروگاه‌هاست.
وي با بيان اينكه مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز در صورت كشف، ضمن الزام به پرداخت هزينه برق مصرفي، به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند، خاطرنشان كرد: سياست وزارت نيرو، حمايت از تشكيل مزارع استخراج رمز ارزها در كشور و ساير مراكز استخراجي است كه به صورت قانوني فعاليت مي‌کنند.
سخنگوي صنعت برق افزود: با اين حال، با آن دسته از مراكز استخراج كه به صورت غيرمجاز از برق با تعرفه‌اي به غير از تعرفه مربوطه استفاده مي‌کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
وي ادامه داد: در همين راستا در صورت شناسایی مراكز غيرقانوني استخراج رمز ارزها، جريان برق آنها قطع و علاوه بر معرفي افراد خاطي به مراجع قضايي، هزينه برق مصرفي و خسارات وارده به شبكه برق نيز از متخلفان دريافت مي‌شود.
رجبي مشهدي همچنين در خصوص مراكزي كه با مجوز قانوني به فعاليت در این زمینه مشغول هستند، گفت: تاكنون 24 مركز استخراج رمز ارز با ظرفيت بيش از 310 مگاوات مجوز فعاليت گرفته‌اند.
وي با اشاره به اینکه متاسفانه در این رابطه عده‌اي به صورت غيرقانوني فعاليت مي‌كنند، گفت: تاكنون 1620 مركز غيرمجاز با ظرفيت حدود 250 مگاوات شناسايي شده‌اند كه از اين ميان بيش از 500 مركز (30 درصد) به كمك گزارش عاملان شناسايي كشف شده است.
سخنگوي صنعت برق خاطرنشان كرد: عاملان شناسايي مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارزها، تا سقف 10 ميليون تومان مشمول دريافت پاداش خواهند بود.
رجبي مشهدي تاكيد كرد: اطلاعات عاملان شناسايي، محرمانه تلقي شده و شركت‌هاي برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق اقدامات لازم برای صيانت و جلوگيري از افشاي آن را انجام مي‌دهند.