مصرف لحظه‌ای آب تهران به 46هزار لیتر رسید

رکورد مصرف آب در روز جمعه 22 مهرماه از نقطه اوج مصرف در تابستان نیز عبور کرد.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روز جمعه 22 مهرماه 1401 میزان مصرف آب شهروندان تهرانی به ۴6 هزار لیتر در هر ثانیه رسید که معادل مصرف 30 هزار بطری آب معدنی یک و نیم لیتری در هر ثانیه است.

امسال سومین سال آبی خشک و کم بارش پیاپی تهران است و این وضع تنش آبی در طول حدود ۵۰ سال گذشته در تهران بی‌سابقه بوده و در هیچ دوره‌ای تهران شاهد چنین شرایط خشک‌سالی نبوده است.

میانگین مصرف آب پایتخت در روزهای اخیر در هر روز حدود سه میلیارد و 300 میلیون لیتر است و با توجه به ذخایر آبی موجود، تهران، شهری مقاوم در مقابل تنش آبی نیست.

در چنین شرایطی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تمام توان فنی و مهندسی و به صورت شبانه‌روزی در حال اجرای پروژه‌های تامین اضطراری آب تهران است و تنها مشارکت هوش‌مندانه شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف آب است که موجب پایداری تامین آب تهران خواهد شد.

الگوی مصرف ماهانه آب در تهران ۱۴ متر مکعب برای هر خانوار (حدود سه‌و‌نیم نفر) تعیین شده، اما این عدد هم‌اکنون حدود ۲۲۰ لیتر است که ۸۰ لیتر بیش از الگو است.

بررسی روند مصرف آب نیمه نخست امسال در استان تهران نشان می‌دهد که تنها 37 درصد خانوارهای تهرانی الگوی مصرف آب را رعایت می‌کنند و سایر مصرف‌کنندگان در گروه‌های «پرمصرف»‌ و «بد‌مصرف» ‌قرار داشته‌اند.

بر اساس این آمار 59 درصد مشترکان پرمصرف‌اند و مصرف 14 تا 28 مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو داشته‌اند و 4 درصد مشترکان نیز اساساً بد‌مصرف به شمار می‌روند و مصرف آب شرب آن‌ها از 28 مترمکعب در ماه نیز فراتر رفته است و بنا بر آمارها، این دسته از مشترکان به تنهایی 10 درصد از کل آب شرب بخش خانگی تهران را مصرف می‌کنند.

بر اساس بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه و هم‌چنین ضرورت حفاظت از منابع آب که در سال‌های اخیر به علت تداوم خشک‌سالی با محدودیت مواجه شده است، آب مشترکان بدمصرف در ساعاتی از روز قطع می‌شود.

این اقدام تا زمان اصلاح رفتار و مصرف آنان مطابق با الگو ادامه خواهد داشت.