مصوبه تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه سامانه انتقال آب از سد آزاد به شهر سنندج ابلاغ شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه سامانه انتقال آب از سد آزاد به شهر سنندج واقع در استان کردستان ابلاغ شد.

به گزارش مهرگان پرس،به نقل از «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران به منظور رفع مشکلات موجود در تأمین آب شرب بهداشتی شهرستان سنندج و ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز با هدف مدیریت خشکسالی و رفع معضل تنش آبی برای تکمیل پروژه سامانه انتقال آب از سد آزاد به شهر سنندج در استان کردستان، مصوب کرد مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان اختصاص یابد.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر سه ماه به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.