مصوبه تخصیص اعتبار برای ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه مرزی ارس ابلاغ شد

دولت مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه مرزی ارس را ابلاغ کرد.

به گزارش مهرگان پرس، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، با اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی) بابت اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی به منظور انجام مطالعات و اجرای عملیات ساماندهی رودخانه مرزی ارس برای کنترل سیلاب رودخانه مذکور  موافقت کرد.
همچنین وزارت نیرو موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.