مطالعات بسیار دقیقی در بخش محیط زیست سد چمشیر صورت گرفته است

وزیر نیرو از انجام مطالعات بسیار دقیق پروژه سد چمشیر در بخش محیط زیست خبر داد و گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست نظارت‌های سختگیرانه‌ای بر اجرای طرح چمشیر داشته است.

به گزارش مهرگان پرس، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران درباره سد چمشیر اظهار کرد: این طرح در سال‌های گذشته مصوب و عملیات اجرایی آن شروع و انجام شده است؛ بر اساس گزارش‌هایی که ارائه شد و ما دوباره بررسی کردیم، عملیات این پروژه با مطالعات بسیار دقیق در بخش محیط زیست شروع شده و سازمان حفاظت از محیط زیست نظارت‌های سختگیرانه‌ای بر اجرای طرح داشته است.

محرابیان خاطرنشان کرد: 25 جلد گزارش‌های نظارتی برای اجرای این طرح تهیه شده و طبیعتاً مرجع نظارت هم خود سازمان حفاظت محیط زیست است که کارشناسان و مدیران آن‌ بار دیگر از پروژه بازدید کردند.

وی افزود: گزارش ما هم در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفته است و ما مخالف اجرای هر طرح بر خلاف معیارهای محیط زیستی هستیم.

وزیر نیرو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آب دزدی و فرار آب به دلیل نوع سنگ‌ها و خاک این منطقه، گفت: در مورد این پروژه مشکل و مسئله‌ای در رابطه با فرار آب نداریم.