مطالب برچسب خورده با "معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری"

  • بانک سپه ارزش سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان را به درستی درک می کند

    معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری:

    بانک سپه ارزش سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان را به درستی درک می کند

    دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری با تقدیر از حمایت های مدیرعامل بانک سپه در حمایت از اقتصاد دانش بنیان گفت: بانک سپه ارزش سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان را به درستی درک می کند، چرا که اقتصاد دانش بنیان بدون حضور بانک ها قابل تصور نیست.