کد خبر: 891
سه شنبه , 21 اردیبهشت 1400 - 19:03
معاون وزیر نفت در ماهشهر

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای یک سفر دو روزه به ماهشهر سفر مي كند.

به گزارش مهرگان پرس،عصر امروز (سه شنبه 21 اردیبهشت 1400) معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سفری دو روزه به ماهشهر می آید.
محمدی، در این سفر از طرح ها و مجتمع های پتروشیمی منطقه بازدید میدانی خواهد داشت و همچنین جلسه ای را در روز دوم با مدیران سازمان منطقه ویژه در برنامه ی خود تدارک دیده است.
شرکتهای پتروشیمی امیرکبیر، نویدزرشیمی، اروند و طرح های شهید رسولی، سلمان فارسی، پتروکیمیای ابن سینا، هیرسا پلیمر و پتروناد در این سفر دو روزه مورد بازدید قرار می گیرند.
اخبار تکمیلی این سفر متعاقبا منتشر خواهد شد.

منبع:روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،