معرفی کتاب مدیریت بین الملل و امور بازاریابی

علیرضا عباسی استاد برجسته علم ورزش، نویسنده و مولف کتاب مدیریت بین الملل و امور بازاریابی گفت:بدون آموزش در عرصه بین الملل، مدیران با داشتن دیدگاه های سطحی نسبت به سیاست بین المللی،فرهنگ ها، اقتصادها، سیاست های گذار و رقابت های خارجی آسیب پذیری خواهند بود.

به گزارش مهرگان پرس،علیرضا عباسی استاد برجسته علم ورزش، نویسنده و مولف کتاب مدیریت بین الملل و امور بازاریابی بیان کرد ‏‏:‏
بدون آموزش در عرصه بین الملل، مدیران با داشتن دیدگاه های سطحی نسبت به سیاست بین المللی،     ‏فرهنگ ها، اقتصادها، سیاست های گذار و رقابت های خارجی آسیب پذیری خواهند بود. یکی از اهداف کتاب ‏مدیریت بین‌ الملل در امور بازاریابی، افزایش آگاهی ها و درک بیشتر در مورد مجموعه شایستگی هایی است ‏که برای کار مؤثر و متناسب در محیطی با فرهنگ های گوناگون نیاز هست. ‏
به لطف پیشرفت های بازاریابی بین المللی، شرکت ها برای انجام تجارت تقریباً در همه جای دنیا آزاد هستند، ‏است. بازاریابی بین المللی عمل به اصول بازاریابی توسط صنایع در یک یا بیش از یک کشور در مرزهای ملی ‏است. این کتاب برای دانشجویان رشته های مدیریتی که مایل به یادگیری اصول بازاریابی بین المللی هستند، ‏مفید خواهد بود. ‏
طبق تعریفی دیگر، بازاریابی بین‌المللی عبارت است از انجام فعالیت‌های تجاری برای رساندن کالا و خدمات ‏یک شرکت به مشتریان یا مصرف‌کنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سود. مراحل و اصول ‏بازاریابی جنبه استاندارد و عمومی دارند و در همه بازارها و کشورها قابل اجرا هستند. تنها وجه تمایز بازاریابی ‏داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آن هاست. ‏
کتاب حاضر شامل مباحثی درخصوص مدیریت بین‌الملل در امور بازاریابی است که ویژه دانشجویان و مدیران ‏فراهم آمده است. این کتاب در درجۀ اول برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در رشته‌های تربیت ‏بدنی گرایش مدیریت، مدیریت بازرگانی، مدیریت بین‌الملل، مدیریت استراتژیک و بازاریابی بین‌الملل یا ‏رشته‌های مرتبط تدوین شده است. علاوه بر این، شرکت ها و سازمآن هایی که در پی کسب اطلاعات و دانش ‏اجرایی و عملی در خصوص مفاهیم استراتژی بین‌المللی هستند، می‌توانند از این کتاب بهره مند شوند.‏
دراخر باید این را اضافه کنم که استاد علیرضا عباسی کتابهای دیگر با عنوان مدیریت استراتژیک ، آموزش ‏فوتبال برای مربیان پایه و تربیت بدنی عمومی را در دست اقدام دارند.‏

1020